Hướng dẫn tải và cài đặt Inslalent Partner App

Về Instalent : Instalent là một ứng dụng kết nối khách hàng với các makeup artist, nail artist, photographer, model, .v.v. trong mảng làm đẹp.

Hướng dẫn tải và cái đặt

Bước 1 : Tải ứng dụng Instalent về điện thoại

 • Đối với thiết bị Android tải ứng dụng :TẠI ĐÂY
 • Đối với thiết bị iOs tải ứng dụng :TẠI ĐÂY

Bước 2: Tải ứng dụng Instalent về điện thoại > Nhập số điện thoại của bạn để đăng ký > Nhấp bắt đầu.

registerregister1

Bước 3 : Nhập mã xác nhận được tự động gửi về số diện thoại và nhấn tiếp tục.

register2

Bước 4 : Nhấn vào Dịch vụ của tôi

option-services

Bước 5 : Chọn hình dịch vụ bạn muốn đăng ký:

choose-services

Bước 6 : Tải lên các tài liệu (Chứng chỉ , Bất ký hình ảnh liên quan đến chuyên môn của bạn) và Nhấn gửi đăng ký.

upload

Bước 7 :Vào "Dịch vụ của tôi" > Chọn dịch vụ đã đăng ký. Để xem lịch hẹn và địa điểm phỏng vấn kiểm tra kỹ năng.

interviewinterviewinterview

Hướng dẫn nhận Booking

Bước 1 : Mở ứng dụng Instalent.

Bước 2 : Bật trạng thái làm việc.

turnOffturn-on

Bước 3 : Nhận yêu cầu đặt chỗ .

 • Kiểm tra thông tin
  notificationbookingDetail
 • Nhấp nút để tra cứu bản đồ
  viewmapviewonmap
 • Chấp nhận yêu cầu đặt chỗ
  acceptBooking
 • Nhấn bắt đầu công việc khi đã đến ví trí và sẵn sàng bắt đầu công việc
  startBooking
 • Nhấn "Hoàn thành công việc" sau khi hoàn thành
  doneafter-done

Liên lạc với khách hàng

Bước 1 : Chọn biểu tượng trò chuyện / Gọi điện .

call-message

Bước 2 : Gõ/Trao đổi các thông tin cần thiết.

phonemessagemessaged

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội
© Copyright 2022 Digital Fortress LTD
All rights reserved
Digital Fortress Co., Ltd.